CZERWONAK - BEZPIECZNIE W SIECI - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

CZERWONAK - BEZPIECZNIE W SIECI

Zagrożenia w sieci oraz cyberprzemoc były tematem zajęć z uczniami zorganizowanych przez policjantów Komisariatu Policji w Czerwonaku. Policjantka oraz Strażnicy Gminni z Czerwonaka podczas zajęć z młodzieżą przestrzegali przed zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas niewłaściwego korzystania z internetu.

Z okazji obchodzonego corocznie Dnia Bezpiecznego Internetu, w Szkole Podstawowej w Kicinie zorganizowano prelekcje na temat cyberprzemocy oraz zagrożeń w sieci. Podczas spotkania prowadzący omówili niebezpieczne sytuacje z jakimi najczęściej można spotkać się korzystając z internetu oraz przestrzegali przed konsekwencjami udostępniania zdjęć, adresów lub innych danych niewłaściwym osobom.  Przedstawili do jakich niebezpieczeństw mogą prowadzić kontakty z osobami obcymi, które podszywają się pod dzieci, wzbudzając ich zaufanie aby wykorzystać przekazane informcje  do różnego rodzaju przestępstw. Policjanci przypomnieli również jak można ochronić się przed zagrożeniami. Poruszano temat przemocy internetowej, jak może się przejawiać, jakie może mieć skutki oraz konsekwencje.

Podczas zajęć wykorzystano materiały edukacyjne w postaci krótkich filmów przedstawiających sytuacje z jakimi mogą się spotkać w wirtualnym świecie, przekazując jednocześnie wskazówki jak uniknąć takich zagrożeń.

 

A. Daszkiewicz/A.U.