CZERWONAK - LEKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI W SZKOLE - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

CZERWONAK - LEKCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI W SZKOLE

W dniach 26-27 listopada 2018 roku policjantka z Komiasriatu Policji w Czerwonaku oraz strażnicy Gminni z Czerwonakua, przeprowadzili zajęcia z uczniami w tematyce odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji za czyny zabronione.

Na zorganizowanych spotkaniach z uczniami klas VI-VIII w Szkole Podstawowej w Czerwonaku, Kicinie oraz Bolechowie policjantka prowadząca przestrzegała młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawierania podejrzanych znajomości w sieci, a także tłumaczyła jakie konsekwencje czekają uczniów w przypadku popełnienia czynów karalnych. Omówiono nie tylko zagrożenia w internecie, ale również temat przemocy rówieśniczej oraz używek. Podczas prelekcji uświadomiono uczniom co z prawnego punktu widzenia może grozić za zażywanie, posiadanie oraz rozpowszechnianie narkotyków.

Przekazano młodzieży ważne informacje o tym jak uniknąć takich zagrożeń oraz jakie zachowania są przejawami demoralizacji, a jakie czynami karalnymi.

 

A.Daszkiewicz/P.J.