CZERWONAK - ZAJĘCIA W TEMATYCE UZALEŻNIEŃ” - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

CZERWONAK - ZAJĘCIA W TEMATYCE UZALEŻNIEŃ”

5 czerwca br. policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku przeprowadzili zajęcia w Specjalnym Ośrodku dla Osób Niewidomych dotyczące uzależnień. Podczas spotkania omówiono nie tylko tematykę środków psychoaktywnych, ale również uzależnień od sieci.

Uzależnienie od internetu jest uzależnieniem jak każde inne, wynikiem czego mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, jak również mogą przyczynić się do zaburzeni koncentracji, sprawności myślenia lub pogorszenia wzroku itp. Ponadto bardzo często młodzież narażona jest w sieci na niebezpieczeństwa związane z cyberprzemocą.  O tego typu zagrożeniach, jak również konsekwencjach wynikających z takiego zachowania w sieci, mówiła podczas spotkania z młodzieżą policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną z KP Czerwonak. 

Jednakże w spotkaniu uczestniczył także dzielnicowy Komisariatu Policji w Czerwonaku, który omówił również uzależnienia od środków psychoaktywnych, do których odstęp w dzisiejszych czasach jest prosty. Ważnym elementem było uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywanie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem, a nawet utratą życia.

Podczas zajęć młodzież miała możliwość zapoznać się z wyglądem środków psychoaktywnych dzięki specjalnej tablicy dydaktycznej przedstawiającej niektóre z nich, a dodatkowo otrzymali broszury informacyjne celem utrwalenia zdobytych informacji.

A.Daszkiewicz/S.S.