KP BUK - „Bezpieczne Życie Seniorów”. - KP Buk - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP BUK - „Bezpieczne Życie Seniorów”.

Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Buku zorganizował działania profilaktyczne na terenie Miasta i Gminy Buk skierowane do seniorów ukierunkowane na poprawę ich bezpieczeństwa w trudnych czasach epidemii.

W ramach programu prewencyjnego pn. „Bezpieczne Życie Seniorów policjantka rozmawiała z napotkanymi podczas działań seniorami informując ich o zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym. Omówione zostały metody działania oszustów. Wspomniano o sytuacji w kraju, i metodach wykorzystywanych przez oszustów w tych trudnych czasach. Przypomniano o tym aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości dot. epidemii oraz proszono aby nie reagować na podejrzane telefony dot. wypłaty gotówki z banku z powodu epidemii. Seniorów poinformowano o tym, aby w przypadku zagrożenia skontaktowali się z Komisariatem Policji w Buku. Rozmowy z seniorami prowadzone były z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

M. Antkowiak/RL.

  • "Bezpieczne Życie Seniorów"
    "Bezpieczne Życie Seniorów"