KP BUK – EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ. - KP Buk - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP BUK – EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ.

Policjantka Komisariatu Policji w Buku odwiedziła uczniów w Szkole Podstawowej w Szewcach oraz Dakotach Suchych aby uczestniczyć w zorganizowanych przez szkoły egzaminach na kartę rowerową.

Policjantka ds. Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji w Buku poprowadziła prelekcję skierowaną do uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kładąc nacisk w szczególności na aspekt widoczności na drodze. Policjantkę zaproszono również do udziału w egzaminie praktycznym. Uczniowie po zakończeniu części teoretycznej w formie testu wiedzy przystąpili do egzaminu praktycznego. Każdy z uczniów musiał znać zasady obowiązujące na drodze oraz pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że znajomość zasad ruchu drogowego jest ważna ponieważ każdy człowiek staje się uczestnikiem ruchu drogowego, a najmłodsi zazwyczaj stanowią znaczną część niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na koniec wzmagań teoretycznych i praktycznych każdy z uczestników otrzymał element odblaskowy. Egzamin dla dzieci upłynął bezpiecznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w związku z panująca epidemią.

M. Antkowiak/RL.

  • Egzamin na Kartę Rowerową
    Egzamin na Kartę Rowerową
  • Egzamin na Kartę Rowerową
    Egzamin na Kartę Rowerową
  • Egzamin na Kartę Rowerową
    Egzamin na Kartę Rowerową