Buk – Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty - KP Buk - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Buk – Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty

1 sierpnia br. policjanci Komisariatu Policji w Buku przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców miasta i gminy Buk pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty”.

Dzisiejszy dzień dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Buku ukierunkowany był na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „ Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Policjanci podczas patrolowania terenu miasta i gminy Buk zwracali szczególną uwagę na młodzież, którą informowali o zagrożeniach, jakie pociąga za sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Podczas rozmów z młodzieżą zwrócono uwagę na skutki zdrowotne i prawne zażywania oraz posiadania substancji psychoaktywnych.  Podczas rozmowy przekazywane były broszury informacyjne dot. Kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

M.Antkowiak/S.SM