BUK -HANDEL LUDŹMI - KP Buk - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

BUK -HANDEL LUDŹMI

19 października 2018 roku na terenie Szkoły Branżowej w Buku funkcjonariusz Komisariatu Policji w Buku przeprowadził spotkanie z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej a także problemu związanego z Handlem Ludźmi

W dniu 19 października 2018 roku na terenie Szkoły Branżowej w Buku funkcjonariusz Komisariatu Policji w Buku przeprowadził spotkanie z młodzieżą na temat odpowiedzialności karnej a także problemu związanego z Handlem Ludźmi. Prelekcja została przygotowana do uczniów celem przeciwdziałania skutkom ich niewłaściwego zachowania oraz podniesienie świadomości młodzieży z zakresu konsekwencji związanych z ich zachowaniem. Młodzież uzyskała informację jak nie paść ofiarą osób zajmujących się handlem ludźmi w momencie podjęcia pracy za granicami naszego kraju.

Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a na zakończenie otrzymali broszurę informacyjną.

P.Jurga