GRUNWALD – NIEWŁAŚCIWE PARKOWANIE - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

GRUNWALD – NIEWŁAŚCIWE PARKOWANIE

W dniu 20 marca 2019 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Grunwald oraz Strażnicy Miejscy miasta Poznania, w związku ze zgłaszanymi postulatami społecznymi dotyczącymi najbardziej uciążliwych wykroczeń dla ruchu pieszych jak i innych kierujących pojazdami, przeprowadzili działania prewencyjno – informacyjne ukierunkowane na przestrzeganie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Funkcjonariusze podejmowali interwencje wobec osób niestosujących się do Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w szczególności parkujących pojazdy w miejscach niedozwolonych, jakimi między innymi są śluzy rowerowe, przejścia dla pieszych, skrzyżowania oraz chodniki. Należy nadmienić, że są również kierowcy, którzy parkują samochody w strefach ograniczonych znakami czy na terenach nieprzeznaczonych do tego celu, niszcząc przy okazji trawniki, skwery zielone bądź tereny rekreacyjne. Fakt niestosowania się kierujących pojazdami do przepisów Ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym, skutkuje utrudnieniami w ruchu, łamie ład i porządek na drogach, co w konsekwencji przekłada się na kulturę oraz ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Za przykład braku wyobraźni kierującego pojazdem niebędącego w ruchu, niech posłuży dość częsta sytuacja zaparkowania pojazdu w obrębie skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Taka sytuacja dla wieku kierujących czy pieszych, może na pierwszy rzut oka nie wzbudzać niepokoju lecz może mieć daleko idące skutki. Ograniczona widoczność przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd jest przyczyną wielu wypadków, niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym. Jak widzimy, nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od innych uczestników ruchu drogowego ale też od nas samych, dając przykład innym, przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W ramach przeprowadzonych działań, funkcjonariusze założyli 21 blokad na koła, nałożono łącznie 24 mandaty karne oraz zastosowano 5 pouczeń. Ponadto wystawiono 21 wezwań do Straży Miejskiej w związku z popełnionymi wykroczeniami oraz  odholowano dwa pojazdy.  Jak widzimy, nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od innych uczestników ruchu drogowego ale też od nas samych, nie popełniajmy wykroczeń, a przyczynimy się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów prawa, co zaowocuje brakiem podstaw do podejmowania wzmożonych działań.

 

mł.asp. Mariusz Fabisiak/RL.