Grunwald - "bezpieczne życie seniorów" - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - "bezpieczne życie seniorów"

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej z Komisariatu Policji Poznań - Grunwald wspólnie ze Strażą Miejską miasta Poznania w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne życie seniorów” przeprowadzili spotkanie z seniorami, ukierunkowane na edukację z zakresu prewencji kryminalnej.

W dniu 6 lutego 2019 roku w Przedszkolu nr 91 w Poznaniu policjanci z Komisariatu Policji Poznań Grunwald oraz Strażnicy Miejscy Miasta Poznania przeprowadzili  kolejne spotkanie z seniorami, pod kątem bezpieczeństwa własnego i ochrony dóbr osobistych. W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na oszustwa na legendę. Omówiono sposób działania przestępców, wskazano w jaki sposób należy prowadzić rozmowę i w jaki sposób ją zakończyć.  Omówiono również kwestie związane z  kradzieżami kieszonkowymi, kradzieżami z mieszkania.

 Na zakończenie wspomniano o „Krajowej Mapie Zagrożeń” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Seniorom rozdano pudełka życia, poradniki oraz ulotki dotyczące smogu.

 

 

 

 

 

M. Fabisiak