GRUNWALD – BEZPIECZNE FERIE 2019 - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

GRUNWALD – BEZPIECZNE FERIE 2019

w okresie od 21 do 25 stycznia 2019 roku funkcjonariusz Komisariatu Policji Poznań-Grunwald wspólnie ze Strażą Miejską miasta Poznania w klubie Raszyn zorganizował spotkanie z dziećmi i młodzieżą – ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa podczas trwających ferii zimowych

Ferie zimowe dobiegły końca a dzieci i młodzież wróciły już do Szkoły, bogatsze o doświadczenia i wrażenia z ferii ale nie tylko. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w drugim tygodniu ferii zimowych organizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą w miejscach zbiorowego wypoczynku.

Tak też było podczas organizowanych półkolonii w Klubie „Raszyn”, gdzie dzieci miały możliwość spotkania się ze Strażniczką Miejską Miasta Poznania oraz funkcjonariuszem
KP Poznań-Grunwald. Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie kończących się już ferii zimowych ale także w trakcie powrotu do Szkoły. Zwrócono szczególną uwagę, że śnieg, mróz będą nam towarzyszyć jeszcze przez jakiś czas. Uczestników uczulono na zamrożone zbiorniki wodne, wyglądające na mocno zamarznięte, że nie są miejscem do uprawiania jazdy na łyżwach ani innych zabaw. Nigdy nie wiadomo, jak mocny jest lód, czy jest na tyle mocny i wytrzymały, by można było bezpiecznie na niego wejść. Również zabawy na sankach czy innych urządzeniach służących do zjeżdżania po śniegu, muszą się odbywać w odpowiednich miejscach, nigdy przy drodze, zbiorniku wodnym czy też przejeździe kolejowym.

Ważnym elementem spotkania było również powtórzenie zasad wzywania pomocy służb ratunkowych, powtórzenia zasad ruchu drogowego oraz ogólnopojętego bezpieczeństwa. Na zakończenie dzieciom wręczono odblaski, wyjaśniając jak ważne jest być widocznym na drodze.

 

M.Fabisiak/PJ