Grunwald – Poznań uzależniony od profilaktyki - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald – Poznań uzależniony od profilaktyki

W dniach 24-25 października br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald i Straży Miejskiej Miasta Poznania realizowali dalsze spotkania z uczniami placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Poznań uzależniony od Profilaktyki”.

Projekt pn. „Poznań uzależniony od Profilaktyki” od tego roku realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Poznania w zgłoszonych placówkach oświatowych na terenie miasta Poznania. Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania w dniu 24 października br. przeprowadzili spotkanie z uczniami Szkół Podstawowych oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych w Poznaniu, omawiając tematykę związaną z substancjami psychoaktywnymi.

Podczas spotkania funkcjonariusze zwrócili uwagę uczniom na konsekwencje psychologiczne, neurologiczne, społeczne oraz prawne związane z posiadaniem oraz zażywaniem substancji psychoaktywnych wraz z wskazaniem sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Funkcjonariusze wykorzystując materiały multimedialne omówili najczęściej zażywane środki psychoaktywne, dodatkowo odnosząc się do tematyki nikotyny i alkoholu.

 

M. Fabisiak