Grunwald - „Dopalacze niszczą życie” - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - „Dopalacze niszczą życie”

18 października br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald kontynuując realizację programu prewencyjnego pn. „Dopalacze niszczą życie” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, która to nie zważając na niebezpieczeństwo jakie za sobą niesie zażywanie środków odurzających, sięga po licznego rodzaju używki w dniu 18 października br. w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 48 zorganizowano spotkanie z uczniami. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań - Grunwald oraz przedstawiciele Rejonowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Poznania.

Wykorzystując materiały multimedialne przedstawiciele Rejonowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej omóiwli konsekwencje psychologiczne, neurologiczne i społeczne związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, przedstawiając występujące oraz najczęściej wykorzystywane w procesie produkcji dopalaczy środki syntetyczne i naturalne, podkreślając jednocześnie ich wpływ na organizm.

Funkcjonariusz Policji przedstawił konsekwencje prawne związane z posiadaniem i zażywaniem środków odurzających, podając szeroki wachlarz stosowanych środków wychowawczych i poprawczych przez Sądy Rodzinne oraz środki stosowane wobec osób, które ukończyły 17 rok życia. Podczas spotkania wskazano również sposoby zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Na zakończenie wskazano uczniom, gdzie mogą szukać pomocy oraz w jaki sposób reagować w przypadku gdy ktoś sięga po tego rodzaju środki psychoaktywne.

 

M.Fabisiak