KP Wilda - Rozpoczęcie roku szkolnego - KP Wilda - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Wilda - Rozpoczęcie roku szkolnego

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Wilda jak co roku uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w wildeckich placówkach przypominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Na początku września br. policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Wilda oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania udali się do szkół, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego 2018/2019. Działania kontrolno - prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi pn. „Bezpieczna Droga do Szkoły”, miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach szkół oraz na drogach w rejonie placówek oświatowych.  Podczas działań funkcjonariusze dokonali sprawdzenia oznakowania dróg pod kątem przejść dla pieszych przy wszystkich szkołach mieszczących się na terenie Wildy.

Szkoła to nie tylko nauka, ale również czas spędzany na przerwach z rówieśnikami. Dlatego Policjanci i Strażnicy kładli nacisk na bezpieczeństwo, aby zabawy były adekwatne do warunków pogodowych, jak również z zachowaniem zdrowego rozsądku. Ostrzegano młodych ludzi przez czyhającym na nich zagrożeniem oraz odpowiedzialnością prawną.

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności rodziców i nauczycieli, na których ciąży nie tylko obowiązek edukacyjny ale również wychowawczy.

Podczas działań przypomniano o konkursie filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK” promującym bezpieczne przebywanie nad wodą.

K.Wietrzykowska/S.S.