Wilda – „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” - KP Wilda - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Wilda – „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

W czerwcu br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Wilda spotkali się z młodzieżą w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” informując o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Wilda spotkali się z dziećmi i młodzieżą promując zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, w szczególności bezpieczeństwa nad wodą. W dniu 12 czerwca br. przeprowadzone zostały przez policjantów prelekcje w Szkole Podstawowej nr 5 mieszczącej się przy ul. Traugutta 42 oraz Szkole Podstawowej nr 25 mieszczącej się przy ul. Prądzyńskiego 53. Spotkanie odbyło się z uczniami klas I i III na temat bezpieczeństwa nad wodą i terenach przywodnych, prawidłowego korzystania z akwenów wodnych, zapoznano z numerami alarmowymi oraz zapoznano z oznaczeniami obowiązującymi na kąpieliskach.

Natomiast w dniu 15 czerwca br. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej wraz z dzielnicowymi Komisariatu Policji Poznań - Wilda na terenach zielonych mieszczącymi się przy ul. Ku Dębinie przeprowadzili zajęcia w terenie z uczniami klas I i II o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu. Przygotowane warsztaty obejmowały tematykę udzielania pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia związanego ze zdarzeniami mogącymi się wydarzyć nad wodą.

Ponadto w związku ze zbliżającym się okresem letnim funkcjonariusze w dniu 18 czerwca br. spotkali się z uczniami w wieku 14-17 w Internacie mieszczącym się przy ul. Orzechowej 2a należącym do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Podczas prelekcji zwracali szczególną uwagę na zagrożenia jakie najczęściej mogą wystąpić podczas spędzania wolnego czasu. Zabawy bez przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowe zachowanie się podczas korzystania z akwenów wodnych stanowiły jedną część spotkania, a w dalszej kolejności funkcjonariusze Policji podkreślili kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane czyny karalne.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 250. uczniów. Podczas działań dokonano dystrybucji plakatów, zapoznano z konkursem filmowym pn. „FILMOWY przeWODNIK” promującym bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych w ramach II edycji ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”.

 

 

J. Banaszkiewicz/S.S.