Wilda - „Razem Przeciwko Przemocy” - KP Wilda - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Wilda - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

Po wcześniejszych przygotowaniach i prowadzonych prelekcjach z uczniami klasy III c Szkoły Podstawowej nr 5 mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Traugutta 42 w dniu 20 listopada br. funkcjonariusze komisariatu Policji Poznań-Wilda przeprowadzili działania mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci.

Uczniowie klasy IIIc przez kilka dni przygotowywali prace plastyczne pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, które po ich prezentacji zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej gablocie przy wejściu do szkoły. Dyrekcja szkoły z pośród wszystkich prac po ich ocenie nagrodzi najbardziej uzdolnionych plastycznie uczniów.

 

 

J. Banaszkiewicz / S.S.