KP Stare Miasto

Stare Miasto - Działania "Odpowiedzialny sprzedawca"

W dniu 18 listopada 2019 roku funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszkami Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej przeprowadzili działania skierowane do właścicieli i sprzedawców w sklepach i lokalach, w których można zakupić alkohol. Działania te dotyczyły głównie eliminacji negatywnych zjawisk mających wpływ na demoralizację i przestępczość nieletnich oraz na zmianę postaw sprzedawców i właścicieli lokali w kierunku bezwzględnego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Celem działań jest edukacja w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Działania prowadzone w ramach akcji mają zaowocować wyraźną zmianą podejścia do zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Szczególnie trudne zadanie stoi przed sprzedawcami i spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencjach prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. Prawidłowa identyfikacja wieku osoby kupującej może rodzić trudności, a techniki asertywnego odmawiania często nie są najmocniejszą stroną sprzedawcy, od którego decyzji bezpośrednio zależy czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. Podczas trwania akcji funkcjonariusze informowali sprzedawców, że tylko dzięki szeroko zakrojonej edukacji i profilaktyce realizowanej w rejonie możliwa jest trwała zmiana postaw w kierunku bezwzględnego przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Grzegorz Mleczak/RL.

  • Odpowiedzialny sprzedawca
    Odpowiedzialny sprzedawca