Stare Miasto - Kibicuj Bezpiecznie - KP Stare Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Stare Miasto

Stare Miasto - Kibicuj Bezpiecznie

12 listopada br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wraz z Strażą Miejską Miasta Poznania w ramach projektu „Kibicuj Bezpiecznie” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu.

Projekt „Kibicuj Bezpiecznie” realizowany na terenie miasta Poznania zakłada cykl spotkań promujących bezpieczne zachowania, dlatego policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Poznania udali się do uczniów klas 8 szkół podstawowych Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu gdzie w ramach programu „Kibicuj Bezpiecznie”.

Projekt dotyczy realizacji zagadnień z zakresu propagowania właściwego zachowania się młodych osób podczas imprez sportowych. Ponadto obejmuje obszar zachowania się w przypadku zetknięcia się z zagrożeniami, jakie mogą być następstwem nieodpowiednich form kibicowania innych uczestników.

Cele szczegółowe projektu to:

  • kształtowanie prawidłowej postawy kibica sportowego

  • poznanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektów sportowych

  • poznanie przyczyn wypadków oraz zdarzeń z udziałem kibiców podczas imprez masowych

  • uświadomienie roli i zasad bezpiecznego kibicowania

  • pojęcia pseudokibica

  • zapoznanie z kanonami zachowań w grupie oraz elementami psychologii tłumu

  • zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zachowań agresywnych i asertywnych, sportowej złości oraz zasad rozpoznawania postaw związanych z przemocą i negatywnymi zachowaniami.

M.Hrynko