KP Stare Miasto

Stare Miasto - Poznań uzależniony od profilaktyki

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej w ramach realizacji projektu profilaktycznego ''Poznań uzależniony od profilaktyki” uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu.

W dniu 07.11.2019 roku funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej w ramach realizacji projektu profilaktycznego ''Poznań uzależniony od profilaktyki” uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Krakowska 10 w Poznaniu. Projekt zakłada propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywania alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne np. taniec czy sport. Projekt składa się z kilku, wzajemnie ze sobą powiązanych etapów. Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie uroczysta gala, podczas której zostaną ogłoszone wyniki  konkursu i wręczone nagrody. Inicjatorem projektu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Uczestnikom przekazano gadżety w postaci notesów ufundowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

sierż. sztab. Monika Hrynko/RL

  • Poznań Uzależniony od Profilaktyki
    Poznań Uzależniony od Profilaktyki