Stare Miasto - "Narkotyki i dopalacze zabijają" - KP Stare Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Stare Miasto

Stare Miasto - "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: ”Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przeprowadzili w dniu 7 listopada 2019 roku spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej przy ul. Krakowskiej 10 w Poznaniu.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: ”Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przeprowadzili w dniu 7 listopada 2019 roku  spotkanie  z uczniami w Szkole Podstawowej przy ul. Krakowskiej 10 w Poznaniu. Problem uzależnienia od środków odurzających, psychoaktywnych lub innych środków zastępczych dotyka osób w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk. Proces rozpoczyna się zwykle od przypadkowej sytuacji, pierwszego poczęstowania czy pokusy przeżycia czegoś innego, czego konsekwencją mogą być tragiczne skutki. Projekt zakłada przeciwdziałanie i ograniczenie zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego wyboru pozytywnych wartości. Przedstawiono możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz wskazywania alternatyw dla zażywania dopalaczy. Ponadto w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi:” Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” wykorzystano spot filmowy promujący kampanię.

sierż. szt. Monika Hrynko/RL

  • Prelekcja "Narkotyki i dopalacze zabijają"
    Narkotyki i dopalacze zabijają
  • Prelekcja "Narkotyki i dopalacze zabijają"
    Narkotyki i dopalacze zabijają