KP Stare Miasto

Stare Miasto – Poznań uzależniony od profilaktyki

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto przystąpili do realizacji projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki” w poznańskich szkołach.

22 października br. w ramach projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z funkcjonariuszami z Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej Miasta Poznania udali   się na spotkanie   z uczniami klas 8 Szkoły Podstawowej nr 75  w Poznaniu.

Realizowany projekt zakłada propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywania alternatywnych sposobów na  bodźce pozytywne np. taniec, sport. Projekt składa się z kilku, wzajemnie ze sobą powiązanych  etapów. Inicjatorem projektu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.                                    

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie uroczysta gala, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu dla uczestników i nastąpi podsumowanie projektu.

M.Hrynko