Stare Miasto - Narkotyki i dopalacze zabijają - KP Stare Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Stare Miasto

Stare Miasto - Narkotyki i dopalacze zabijają

17 września br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” spotkanie z uczennicami zamieszkującymi Bursę Szkolną Nr 1 na ul. Krakowskiej 17 w Poznaniu.

Problemu  uzależnienia od środków odurzających, psychoaktywnych lub innych środków zastępczych dotyka osób w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk. Proces rozpoczyna się zwykle od przypadkowej sytuacji, pierwszego poczęstowania czy pokusy przeżycia czegoś nowego. Konsekwencje często mogą być tragiczne w skutkach już od pierwszego razu. Celem zwiększenia świadomości policjanci Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: ”Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”  przeprowadzili spotkanie  z uczennicami zamieszkującymi Bursę Szkolną Nr 1 w Poznaniu.

Projekt  zakłada przeciwdziałanie i ograniczenie zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz kształtowanie zdolności młodzieży do samodzielnego i odpowiedzialnego wyboru pozytywnych wartości. Przedstawiono możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz wskazywanie alternatyw dla zażywania dopalaczy.

Ponadto w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Narkotyki i dopalacze zabijają” wykorzystano spot filmowy promujący możliwości kreowania wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień oraz wskazywanie alternatyw dla zażywania narkotyków i dopalaczy.

M.Hrynko