Stare Miasto - Bezpieczny pasażer - KP Stare Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Stare Miasto

Stare Miasto - Bezpieczny pasażer

Funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej i Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto wspólnie ze Strażą Miejską oraz Służbą Ochrony Kolei przeprowadzili w rejonie Dworca PKP Garbary działania informacyjno – prewencyjne dotyczące przeciwdziałaniu przestępczości przeciwko mieniu oraz informujące o bezpiecznych zachowaniach i postawach w związku z przebywaniem na obszarach kolejowych.

Funkcjonariusze informowali pasażerów PKP o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o zagrożeniach na jakie są narażeni podczas podróży.                  Podczas prowadzonych działań przekazano ulotki prewencyjne oraz informacje w zakresie bezpiecznych zachowań podczas przebywania na obszarach kolejowych oraz w trakcie korzystania ze środków komunikacji kolejowej.

W działaniach wzięli udział policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto, funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei oraz Strazy Miejskiej miasta Poznania.

Monika Hrynko/MT

  • działania na dworcu PKP