KP Stare Miasto

Poznań Stare Miasto „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy ’’

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej i Rewiru Dzielnicowych, Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto wspólnie ze Strażą Miejską w dniu 5 marca 2019 roku w ramach realizacji Programu Prewencyjnego ''Szkoła Wolna od Przemocy i Narkotyków'' przeprowadzili w Liceum Ogólnokształcącym nr XXI w Poznaniu na ul. Rybaki 17, zajęcia profilaktyczne skierowane do uczniów klas pierwszych.

Realizacja programu zakłada przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji wśród osób nieletnich. Na spotkaniu wyjaśniono pojęcia: nieletni, małoletni, demoralizacja oraz jej przejawy, jak również poruszono kwestię odpowiedzialności za czyny karalne. Omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przemocy. Podczas spotkania zapoznano z zagadnieniami dotyczącymi uprawnień Policji w sprawach nieletnich oraz roli Wydziału Rodzinnego i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym. Zaprezentowano również test wykrywający obecność narkotyków, oraz omówiono procedury i sposób jego użycia. Poruszono zagadnienie wzmożonej ochrony prawnej przysługującej nauczycielowi jako funkcjonariuszowi publicznemu.

Monika Hrynko/RL