KP Stare Miasto

„Kręci mnie bezpieczeństwo … w wakacje” – Stare Miasto

8 sierpnia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto przeprowadzili cykl spotkań z podopiecznymi półkolonii organizowanych przez ARS – Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki przy ul. Nowowiejskiego 15 w Poznaniu.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto i Zespołu Koordynacji Służb Straży Miejskiej Poznań – Stare Miasto przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z półkolonii w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”.

Celem było wyposażenie najmłodszych w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom, budowanie świadomości o odpowiedzialności, kreowanie pozytywnych wartości i kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczególną uwagę zwrócono czy dzieci znajdą numery alarmowe oraz czy potrafią zachować się w sytuacji zagrożenia, np. gdy spotykają dużego, niebezpiecznego psa. Najmłodszych poinstruowano jak należy się zachowywać w sytuacji kontaktu z osobą nieznaną. Mimo młodego wieku dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa oraz świadomego wypoczynku i zabawy.

Dzieci i młodzież chętnie brali udział w zajęciach, zabawach czy quizach, bezbłędnie odpowiadając na pytania z zakresu bezpieczeństwa zarówno na drodze, na placu zabaw, w szkole jak i będą w domu podczas nieobecności osób dorosłych.

Dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego dzieciom przekazano elementy odblaskowe.

S.Stańko/ M.B.