KP Stare Miasto

Stare Miasto - „Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą”

7 sierpnia br. funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto wspólnie z Zespołem Koordynacji Służb Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Strażą Pożarną przeprowadzili akcję informacyjno – edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

Funkcjonariusze Komisariatu, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania w dniu 7 sierpnia br. na terenach przyległych do rzeki Warty oraz na plaży miejskiej przy ul. Chwaliszewo przeprowadzili akcję informacyjno – edukacyjną, przypominając wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak:

  • bezpieczna kąpiel to ta w miejscach wyznaczonych i strzeżonych;

  • zawsze należy stosować się do regulaminu kąpieliska oraz poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjantów;

  • nie wolno wchodzić do wody będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

  • do wody nie wbiega się rozgrzanym;

  • korzystając z materaca nie odpływa się zbyt daleko od brzegu;

  • pływając łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami należy założyć kapok;

  • nie należy pływać łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się;

  • nie należy pozostawiać na brzegu swoich rzeczy bez opieki;

Wypoczywającym zwrócono uwagę, iż większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni, korzystania z kąpieli będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub kąpania się w miejscach zabronionych.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” wypoczywającym przekazane zostały ulotki informujące w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.

S.Stańko/M.B.