KP Stare Miasto

Działania profilaktyczne pn. " Bezpieczny rowerzysta i pieszy"

Tereny zielone przyległe do rzeki Warty były w dniu 24 lipca br. miejscem działań profilaktycznych prowadzonych przez strażników miejskich miasta Poznania oraz policjantów. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych uczestników ruchu.

W trakcie działań policjanci zwracali uwagę na konieczność prawidłowego wyposażenia jednośladów oraz przestrzegania przepisów ruchu droogowego, zwłaszcza podczas jazdy głównymi ciągami komunikacyjnymi. Przypominano, że na poziom bezpieczeństwa ma wpływ nie tylko znajomość przeisów ruchu drogowego, ale także prawidłowe wyposażenie jednośladów tj. konieczność posiadania co najmniej jednego sprawnego hamulca, sygnału dźwiękowego, odpowiedniego oświetlenia bądź kasku ochronnego.  

Osobom wypoczywającym na terenach zielonych policjanci oraz strażnicy miejscy wręczali elementy odbkaskowe, których posiadanie z pewnością wpływa na poprawę bezpieczestwa nie tylko rowerzystów, ale także pieszych uczestników ruchu. Przypominali o "kulturze jazdy" która w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów ale także pozostałych uczestnkików ruchu drogowego.  

 

 

 

M.Trzybińska/ M.B.