KP Stare Miasto

„Kręci mnie bezpieczeństwo ... w wakacje” - Stare Miasto

17 lipca br. funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto przy czynnym udziale funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili spotkanie dla dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Poznaniu.

Zajęcia przeprowadzone z dziećmi w wieku 6-10 lat z Przedszkola Publicznego nr 2 w Poznaniu miały na celu wyposażenie najmłodszych w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Dodatkowo budowały świadomość o odpowiedzialności i kształtowały pozytywne wartości.

Funkcjonariuszki zwróciły uwagę czy dzieci znają numery alarmowe oraz czy potrafią zachować się odpowiednio w sytuacji zagrożenia, np. gdy spotykają dużego psa, zgubią się na peronie dworcowym podczas podróży oraz czy w sposób bezpieczny korzystają z zabawy w pobliżu akwenów wodnych. Dodatkowo podkreśliły potrzebę przestrzegania zasady ograniczonego zaufania w przypadku kontaktu z osobami nieznajomymi.

Mimo młodego wieku dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa oraz świadomego wypoczynku i zabawy. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, zabawach i quizach, bezbłędnie odpowiadając na pytania z zakresu bezpieczeństwa.

 

 

 

S.Stańko/M.B.