KP Stare Miasto

„O Bezpieczeństwie w wakacje z przedszkolakami”

Jak się bezpiecznie bawić w przedszkolu i poza nim, na co uważać na drodze, co znaczą poszczególne znaki drogowe i jak przedszkolak powinien się zachować wobec osób obcych - tego wszystkiego uczyły podczas spotkań funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań - Stare Miasto najmłodszych poznaniaków podczas spotkania dot. bezpiecznych wakacji.

6 czerwca br. policjantki przeprowadziły zajęcia profilaktyczne w Przedszkolu nr 74 im. „Misia Uszatka”. Celem spotkania było budowanie w dzieciach bezpiecznych zachowań podczas zabawy i wypoczynku letniego oraz zapoznawanie z podstawowymi znakami drogowymi.

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym jest niezmiernie ważna i to właśnie na tym etapie należy zwracać uwagę na różnorodne problemy i zagrożenia, kształtując u najmłodszych poczucie zaufania do osób najbliższych – rodziców, nauczycieli, zwracając jednocześnie uwagę na dystans i zasadę ograniczonego zaufania wobec osób obcych.

Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie zachowywać się jako uczestnik ruchu drogowego oraz przypomniano numery alarmowe.

 

S.Stańko/ M.B.