Północ – Razem Przeciwko Przemocy - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11 na os. Wichrowe Wzgórze 119 i Szkoły Podstawowej nr 17 na os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu, aby porozmawiać z najmłodszymi na temat poprawy ich bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Spotkanie miało na celu zwrócić uwagę na negatywne zjawisko jakim jest przemoc wobec dzieci, ale także wyrażenie sprzeciwu wobec zachowaniom przemocowym nie tylko w środowisku rodzinnym, ale również w środowisku rówieśniczym.

W trakcie spotkania funkcjonariusze odpowiadali na liczne pytania uczniów dotyczące przemocy nie tylko w życiu realnym, ale także w świecie wirtualnym. Aktywność uczniów została nagrodzona drobnymi upominkami.

M.Kołodziej/S.SM