KP Północ - "Narkotyki i dopalacze zabijają" - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

KP Północ - "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają" odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej, ul. Romana Brandstaettera w Poznaniu po to, by porozmawiać o zagrożeniach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ przeprowadził kolejne spotkanie w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, a jego tematem przewodnim były uzależnienia, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne. We wspólnej dyskusji omówiono zagrożenia płynące z eksperymentowania środkami psychoaktywnymi w szczególności dopalaczami i narkotykami, kwestię konsekwencji prawnych wynikających z posiadania czy handlu dopalaczami i narkotykami, a także związek zażywania środków psychoaktywnych z zachowaniami o charakterze kryminogennym. Podczas spotkania zaprezentowano spot promujący kampanię.

M. Kołodziej/RL.

  • Patoklimaty
    Patoklimaty