Północ - Dwie strony sieci - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - Dwie strony sieci

17 października br. w ramach projektu „Dwie strony sieci” funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, przy ul. Sarmacka 105 w Poznaniu dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń internetowych.

Funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ w dniu 17 października br. w ramach projektu „Dwie strony sieci” w oparciu o tzw. lekcję pokazową przygotowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów o zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią oraz świadomości prawnej dotyczącej cyberprzestępczości.

W trakcie spotkań omówiono najczęściej popełniane przestępstwa na szkodę małoletnich oraz czyny zabronione popełniane przez nieletnich przy użyciu Internetu, a także przedstawiono konsekwencje jakie można za nie ponieść. Ponadto omówiono także temat niebezpiecznych treści promujące niezdrowe postawy i zachowania, które mają negatywny wpływ na małoletnich.           

M. Kołodziej