Północ - "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

7 października 2019 roku funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ wspólnie ze strażnikami miejskimi odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu. Tematem przewodnim spotkania były zagrożenia wynikające z sięgania po substancje psychoaktywne.

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” mundurowi rozmawiali z młodzieżą o zagrożeniach płynących z eksperymentowania środkami odurzającymi i substancjami niewiadomego pochodzenia. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń będących konsekwencjami zażywania dopalaczy i narkotyków. Profilaktycy przypominali nie tylko o konsekwencjach zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, ale także o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania, udzielania czy handlu dopalaczami i narkotykami. Podczas spotkania zaprezentowano spot promujący kampanię.

 

Magdalena Kołodziej/RL.

  • policjanci podczas prelekcji
    prelekcja z uczniami
  • policjanci podczas prelekcji
    prelekcja z uczniami