Północ - Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków

1 października br. w związku z obchodzonym Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Północ odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu. Spotkanie miało charakter edukacyjny i dotyczyło podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ wraz z dzielnicowym rejonu przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu. Tematem przewodnim zajęć było bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego -  pieszych i rowerzystów.

W trakcie spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z mundurowymi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, właściwym korzystaniu ze ścieżek rowerowych, chodnika, przejść dla pieszych oraz o prawidłowym wyposażeniu rowerów. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Podkreślono jak ważne jest bycie widocznym na drodze i jaką rolę pełnią elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać.

Dzieci odpowiadały na zadawane pytania i wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali od funkcjonariuszy odblaski.

Magdalena Kołodziej/MT

  • dzień odblasków
  • dzień odblasków