KP Północ

Północ - Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 66

26 września 2019 roku funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ wraz z dzielnicowym rejonu i ratownikami medycznymi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu, by porozmawiać na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Podczas spotkania z uczniami funkcjonariusze omówili zagrożenia płynące z zażywania środków psychoaktywnych w szczególności dopalaczy i narkotyków oraz kwestie konsekwencji prawnych wynikających z posiadania czy handlu dopalaczami i narkotykami. Zażywanie środków psychoaktywnych może mieć związek z zachowaniami o charakterze kryminogennym. Mimo iż, coraz więcej substancji psychoaktywnych wpisywanych jest na listę substancji zabronionych, to dostęp do nich za pomocą internetu nadal jest możliwy. Ratownicy medyczni uświadamiali młodzież o tym, że substancje niewiadomego pochodzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, ponieważ skład chemiczny tych substancji nie jest znany, jak również może podlegać zmianom czy modyfikacjom. Narkotyki i dopalacze w połączeniu z alkoholem czy lekami mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet prowadzić do śmierci. Podczas spotkania zaprezentowano spot promujący kampanię.

 

Magdalena Kołodziej/RL.

  • Policjanci podczas prelekcji
    Policjanci podczas prelekcji
  • Policjanci podczas prelekcji
    Policjanci podczas prelekcji