Północ - "Bezpieczne Życie Seniorów" - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - "Bezpieczne Życie Seniorów"

7 września br. funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Północ w ramach realizacji programu „Bezpieczne Życie Seniorów” odwiedzili seniorów podczas dożynek organizowanych przez Rodzinny Ogród Działkowy „URODZAJ” przy ul. Serbskiej 5 w Poznaniu.

7 września br. funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań - Północ spotkali się z seniorami, aby porozmawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Policjanci mówili metody stosowane przez oszustów dokonujących przestępstw na szkodę seniorów ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na legendę tj. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „funkcjonariusza CBŚ”. Ponadto w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno – zimowym, podczas którego obecność właścicieli na terenie ogródków działkowych jest mniejsza, co sprzyja popełnianiu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu użytkownikom działek przypomniano o odpowiednim zabezpieczeniu posiadanego mienia. Głównym celem spotkań z seniorami jest poprawa ich bezpieczeństwa, co cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnikom przedsięwzięcia przekazano materiały edukacyjno – informacyjne.

 

Magdalena Kołodziej/RL.

  • Policjanci u seniorów
    Policjanci u seniorów
  • Policjanci u seniorów
    Policjanci u seniorów