KP Północ

Północ - Akcja edukacyjno - informacyjna "Pozory mylą dowód nie".

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję edukacyjno – informacyjną mającą na celu przede wszystkim edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

8 sierpnia 2019r. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję edukacyjno – informacyjną, której adresatami byli w szczególności właściciele, kierownicy oraz sprzedawcy sklepów mających w swym asortymencie alkohol oraz wyroby tytoniowe. Podczas rozmów z pracownikami sklepów, policjanci mówili o ich prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym bądź poniżej 18 roku życia. Przypomniano, że w przypadku wątpliwości, co do wieku młodego nabywcy alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego wiek. Sprzedawcom przekazano broszury informacyjne zawierające treści prewencyjne oraz przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim oraz wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

 

Magdalena Kołodziej/RL

  • "Pozory mylą dowód nie"
    "Pozory mylą dowód nie"