Północ - Patoklimaty w Domu Młodzieży - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - Patoklimaty w Domu Młodzieży

9 sierpnia 2019 roku funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej odwiedzili Dom Młodzieży w Poznaniu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy.

W ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ wspólnie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej spotkali się z podopiecznymi Domu Młodzieży w Poznaniu. Jest to zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych, z których każda łączy w sobie zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego i zapewnia wychowankom całodobową opiekę. 

Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej omówiła zagrożenia płynące z eksperymentowania środkami psychoaktywnymi w szczególności dopalaczami i narkotykami, których zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany oraz podlega ciągłym modyfikacjom.

Policjantka z kolei omówiła konsekwencje prawne zażywania, posiadania, rozprowadzania czy produkcji środków jakimi są dopalacze czy narkotyki. Ponadto w związku z tym, że zmieniają one nastrój i postrzeganie rzeczywistości osoby zażywające tego typu środki często popadają w konflikt z prawem.

Na zakończenie przekazano informację, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz zaprezentowano spot promujący kampanię.

 

 

M. Kołodziej/S.SM