KP Północ: Dzień Bezpiecznego Internetu - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

KP Północ: Dzień Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodzonego 5 lutego 2019 roku Dnia Bezpiecznego Internetu funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili spotkania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi na os. Stefana Batorego 101 oraz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2, os. Wichrowe Wzgórze 114 w Poznaniu, które dotyczyły przeciwdziałania przemocy i innym zagrożeniom w sieci.

W dniu 4 i 7 lutego br. funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili cykl spotkań z uczniami klas podstawowych oraz III klas gimnazjum, których celem było zaznajomienie dzieci i młodzieży z problematyką bezpiecznego korzystania z interetu. Mundurowi omówili wśród młodzieży zagadnienie cyberprzemocy, która najczęściej przejawia się ośmieszaniem, wyzywaniem, straszeniem, nagrywaniem i publikowaniem kompromitujących zdjęć czy filmów a także włamaniami
na konta i innymi działaniami na szkodę drugiej osoby. Funkcjonariusze przestrzegali przed nawiązywaniem w sieci niebezpiecznych znajomości, zagrożeniem prywatności publikując swoje dane osobowe oraz niebezpiecznymi treściami, które mogą mieć negatywny wpływ
na rozwój dzieci i młodzieży.

Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne przedstawiające zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Spotkaniami zostało objętych 419 uczniów.

Magdalena Kołodziej/RL