KP Północ

PÓŁNOC - KONTROLE MIEJSC PRZEBYWANIA OSÓB BEZDOMNYCH

W dniu 28 stycznia 2019 roku funkcjonariusze KP Poznań – Północ wspólnie z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu kontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnym. Celem wspólnych kontroli była diagnoza problemu bezdomności oraz reagowanie na potrzeby osób nieporadnych.

W związku okresem zimowym a tym samych spadkiem temperatur funkcjonariusze KP Poznań – Północ wspólnie z pracownikiem socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu dokonali kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, nieporadnych życiowo, które ze względu na ciężką sytuację, mogą być narażone na skutki działania niskich temperatur.

Podczas kontroli koczowisk sprawdzano sytuację osób tam przebywających oraz informowano o możliwościach i zakresie uzyskania pomocy zarówno w kwestii noclegowni jak i miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą zjeść ciepły posiłek czy otrzymać odzież.

 

M. Kołodziej