PÓŁNOC - SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

PÓŁNOC - SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

5 grudnia 2018 roku w ramach programu Szkoła Wolna Od Narkotyków i Przemocy funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań - Północ przeprowadził zajęcia dla uczniów klas VII Zespołu Szkół Zakonu Pijarów na os. J. III Sobieskiego 114 w Poznaniu.

Program Szkoła Wolna Od narkotyków i Przemocy zakłada wprowadzanie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz Policji, straży miejskiej i innych instytucji zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałania zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród młodzieży. Zgodnie z założeniami programu mundurowi program jest adresowany zarówno dla uczniów, rodziców oraz rady pedagogicznej.

W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe informacje o programie, zasady stosowania narkotestów w szkole. Omówiono temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, algorytmy działań profilaktycznych i interwencyjnych Policji w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich. Rodziców poinformowano także o rozpoznawaniu pierwszych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie środków odurzających oraz o placówkach udzielających wsparcia osobom uzależnionym. Uczestnikom spotkania przekazano ulotki informacyjno – prewencyjne.

M.Kołodziej