Północ - Dwie strony sieci - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

Północ - Dwie strony sieci

29 października br. w ramach projektu „Dwie strony sieci” funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 15, os. Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń internetowych.

W dniu 29 października br. w ramach projektu „Dwie strony sieci” funkcjonariusz Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań – Północ przeprowadził zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas siódmych w zakresie realizacji projektu „Dwie strony sieci” oraz świadomości prawnej dotyczącej cyberprzestępczości.

W trakcie spotkania omówiono najczęściej popełniane przestępstwa na szkodę małoletnich oraz czyny zabronione popełniane przez małoletnich przy użyciu Internetu. Uczniom przedstawiono konsekwencje jakie można ponieść za publikowanie w sieci danych osobowych czy wizerunku osób, które nie wyraziły na to zgody, za nękanie, straszenie czy groźby karalne, a także włamania internetowe do jakich może dochodzić na przykład na popularnych wśród dzieci i młodzieży portalach społecznościowych.

Omówiono także zagrożenie związane z grą „Momo Challenge” rozprzestrzeniającą się dzięki mediom społecznościowym oraz komunikatorom zainstalowanym w telefonach komórkowych.

 

M. Kołodziej