KP Północ - Pozory mylą, dowód nie - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

KP Północ - Pozory mylą, dowód nie

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję edukacyjno – informacyjną mającą na celu przede wszystkim edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

30 sierpnia br. policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję edukacyjno – informacyjną, której adresatami byli w szczególności właściciele, kierownicy oraz sprzedawcy sklepów posiadających w swoim asortymencie alkohol oraz wyroby tytoniowe.

Funkcjonariusze podczas akcji przeprowadzili rozmowy z pracownikami sklepów informując  o ich prawach i obowiązkach, a także odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym bądź poniżej 18 roku życia. Przypomniano, że w przypadku wątpliwości co do wieku młodego nabywcy alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego wiek.

Sprzedawcom przekazano ulotki oraz plakaty zawierające treści prewencyjne oraz przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim oraz wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

M. Kołodziej