„Pozory mylą, dowód nie” - KP Północ - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Północ

„Pozory mylą, dowód nie”

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję prewencyjno – informacyjną pn. „Pozory mylą dowód nie” skierowaną do sprzedawców alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

2 sierpnia br. Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań – Północ przeprowadzili akcję prewencyjno – informacyjną pn. „Pozory mylą dowód nie” ukierunkowaną na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym oraz wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Podczas rozmów z pracownikami sklepów, Policjanci mówili o ich prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym bądź poniżej 18 roku życia. Przypomniano, że w przypadku wątpliwości co do wieku młodego nabywcy alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania okazania dokumentu tożsamości stwierdzającego jego wiek.

Sprzedawcy otrzymali materiały informacyjne zawierające treści prewencyjne oraz przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.

S.Stańko