KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Kampania MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”

W ramach Kampanii MSWiA o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu. Podczas prelekcji zwrócono uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych.

2 października 2019 roku podczas spotkania młodzieży rozdano materiały informacyjne opracowane przez MSWiA oraz zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia życia i zdrowia, jakie niesie za sobą zażywanie nowych substancji psychoaktywnych. Informowano młodzież na temat skutków zarówno zdrowotnych jak i prawnych zażywania oraz posiadania substancji psychoaktywnych- dopalaczy oraz narkotyków.

Prelekcja miała charakter edukacyjny, omówiono różne sytuacje, w których młodzi ludzie sięgali po narkotyki i inne substancje oraz jakie niosło to za sobą konsekwencje.

Ogólnopolskie działania w ramach Kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

Barbara Przekota/MT

  • prelekcja z uczniami