Nowe Miasto - "Policja, lubię to!" - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - "Policja, lubię to!"

W związku z realizacją projektu pn „Policja – LUBIĘ TO” funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe Miasto spotkały się z uczniami klasy maturalnej X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

W trakcie spotkania maturzystom przedstawiono warunki zatrudnienia, jakie oferuje Policja  jako ogólnopolski pracodawca oraz uświadomiono ich, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa, która wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. Podczas prelekcji funkcjonariuszki opowiadały o codziennej słuzbie policjanta, w której ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia oraz duża odporność psychiczna, ponieważ policjanci wielokrotnie spotykają się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu.

Uczestnikom spotkania przedstawiono również podstawy prawne prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, wymagania jakie musi spełnić kandydat, który chciałby wstąpić do policji oraz jakie dokumenty aplikacyjne są potrzebne i gdzie należy je złożyć. Szczegółowo omówiono etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Na koniec zaprezentowano uczniom film szczegółowo obrazujący test sprawności fizycznej oraz spot reklamowy.

W spotkaniu wykorzystano materiały promocyjne Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Barbara Przekota/MT

  • prelekcja z uczniami
  • prelekcja z uczniami