Nowe Miasto - Bezpieczne półkolonie - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Bezpieczne półkolonie

13.08.2019 r. funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Poznań Nowe Miasto wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej spotkali się z uczestnikami przebywającymi na półkoloniach w Domu Kultury "Na Skarpie" w Poznaniu.

Okres wakacyjny to czas przede wszystkim dla dzieci i młodzieży przeznaczony na wypoczynek i  regeneracje sił przed kolejnym rokiem szkolnym.

Spotkanie to miało na celu przekazanie dzieciom cennych uwag i wskazówek, na temat  bezpiecznego korzystania z kąpielisk strzeżonych, przestrzegania zasad  obowiązujących na akwenach wodnych w szczególności  konsekwencji związanych z skakaniem do wody, kąpania się w miejscach nie strzeżonych oraz przy obowiązującym zakazie kąpieli. Uświadamiano najmłodszych aby na plaży stosowali do jej regulaminu oraz poleceń wydawanych przez ratownika, w szczególności związanych z zakazem kąpieli oraz wskazanych stref  do pływania.  Ponadto poinformowano o zasadach postępowania przypadku zagubienia się na plaży w mieście, górach, sklepie, lesie itp. Ostrzeżono o  niebezpieczeństwach związanych z  przyjmowaniem  prezentów od nieznajomych i oddalaniem się z osobami obcymi od swoich  opiekunów.  Również przypomniano o zasadach ruchy drogowego dotyczącego pieszych i rowerzystów.  W  trakcie spotkanie informowano  zagrożeniach  związanych z kontaktem ze zwierzętami w szczególności z psem i pokazano pozycje obronne przed atakiem psa.

W trakcie prelekcji wśród dzieci kształtowano właściwe postawy dotyczące wpływu zachowań pasażerów na bezpieczeństwo podczas jazdy. Uczniów uczulano na to aby podczas jazdy zawsze siedzieli na swoim miejscu i mieli zapięte pasy oraz podróżowały w fotelikach lub siedziskach.

Dzieciom uświadamiano jak ich zachowanie podczas jazdy może wpływać na kierującego pojazdem. Mówiono o tym aby nie rozpraszali uwagi kierowcy, nie hałasowali podczas jazdy, nie kładli ciężkich przedmiotów np. zabawek na tylnej półce samochodu, nie spożywali podczas jazdy posiłków ponieważ mogą się zakrztusić oraz o informowaniu o chęci skorzystania z toalety wcześniej tak aby kierowca mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd.

Barbara Przekota/MT