Nowe Miasto - Jednośladem bezpiecznie do celu - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Jednośladem bezpiecznie do celu

13.08.2019 roku w Komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto odbyło się kolejne znakowanie rowerów w ramach programu programu profilaktycznego „Poznański Rower- Bezpieczny Rower”.

Głównym obszarem tematycznym powyższego programu jest ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo ogólne związane z zapobieganiem kradzieży rowerów na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego a także bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym.

Kładąc nacisk na to ostatnie funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej podczas znakowania przeprowadziły rozmowy profilaktyczne z kierującymi jednośladami na temat niebezpiecznych zachowań na drodze takich jak nadmierna prędkość, kierowanie po spożyciu alkoholu, zły stan techniczny, brak obowiązkowego wyposażenia.

Kierujących informowano o konieczności używania kasków i poprawę widoczności ich jako uczestników ruchu drogowego poprzez korzystanie z elementów odblaskowych gdyż rowerzysta w nocy bez oświetlenia i elementów odblaskowych jest całkowicie niewidoczny. Elementy odblaskowe na nieoświetlonej drodze pozwalają zauważyć rowerzystę już z kilkuset metrów, gdy ich brak kierowca dostrzeże ciemną sylwetkę dopiero na kilka metrów przed swoim pojazdem.

Przepisy jasno stanowią w kwestii wyposażenia roweru, który powinien mieć:

-z przodu jedno białe światło pozycyjne

-z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe i jedno czerwone światło pozycyjne

-co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy

Zarówno piesi jak i kierujący jednośladami to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, są to grupy najbardziej narażone na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych.

Podczas znakowania rowerów promowano także bezpieczne korzystanie z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy (np. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu. Wzmacniano poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Barbara Przekota/MT