KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

W związku z przygotowaną Kampanią MSWiA o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej spotkali się z podopiecznymi Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasza Świetlica” mieszczącej się przy ulicy Mariackiej w Poznaniu.

W dniu 06 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe Miasto w Świetlicy Socjoterapeutycznej z młodzieżą. Podczas spotkania wręczono materiały informacyjne opracowane przez MSWiA oraz zwrócono szczególną uwagę, na zagrożenia życia i zdrowia, jakie niesie za sobą zażywanie nowych substancji psychoaktywnych w szczególności dopalaczy. Informowano młodzież o skutkach zdrowotnych jak i prawnych zażywania oraz posiadania substancji psychoaktywnych - dopalaczy czy innych narkotyków. Prelekcja miała charakter edukacyjny. Omówiono różne sytuacje, w których młodzi ludzie sięgali po narkotyki i inne substancje psychoaktywne łącznie z konsekwencjami takiego postępowania. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

sierż.szt. Barbara Przekota/RL

  • Zajęcia z młodzieżą
    Zajęcia z młodzieżą
  • Zajęcia z młodzieżą
    Zajęcia z młodzieżą
  • Zajęcia z młodzieżą
    Zajęcia z młodzieżą