KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

Od kwietnia 2019 roku MSWiA pomysłodawca Kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pn. ”Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi„ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przestrzega młodych ludzi przed substancjami psychoaktywnymi. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach „ Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

Zespół Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe Miasto gościł dnia 16.07.2019 roku uczestników półkolonii z Domu Kultury „Polan Sto”. W trakcie wizyty w KP  zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia życia i zdrowia , jakie niesie za sobą zażywanie nowych substancji psychoaktywnych. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawiciela Straży Miejskiej. W środkach masowego przekazu co pewien  czas pojawiają się informacje na temat kolejnych przypadków zatruć różnego rodzaju środkami  odurzającymi czy substancjami psychoaktywnymi, potocznie zwanymi „dopalaczami”. Występują one pod rożnymi nazwami np. artykuły kolekcjonerskie, akwarystyczne itp. Po te produkty najczęściej sięga młodzież w wieku szkolnym. Należy się zastanowić dlaczego to właśnie ta grupa wiekowa  sięga po tego rodzaju środki? Najczęściej  jest  to spowodowane poszukiwaniem nowych wrażeń, chęcią uwolnienia się od stresu, napięć i problemów, czy potrzebą akceptacji środowiska i rówieśników. Dopalacze jak każde inne środki odurzające uzależniają swojego odbiorcę od siebie. Osoby pod wpływem środków odurzających tracą kontakt z rzeczywistością, tracą kontrole nad sobą i swoim życiem. Należy pamiętać, że każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na substancje psychoaktywne. Niektórzy są spokojni, wyciszeni, nie wiedzą co się dzieje dookoła nich, jakby byli zamknięci w swoim świcie, bardzo wolno reagują na daną sytuacje, a inni wręcz przeciwnie są nienaturalnie pobudzeni, bardzo ruchliwi, mówią od rzeczy, stają się bardzo agresywni w stosunku do innych ludzi, maja halucynacje lub przechodzą w tzw. skrajności emocjonalne od nieuzasadnionego  smutku i płaczu do śmiechu i euforii. Podczas spotkania młodzieży pokazano spot filmowy stworzony przez MSWiA, w którym zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia życia i zdrowia, jakie niesie za sobą zażywanie nowych substancji psychoaktywnych. Informowano młodzież na temat skutków zarówno zdrowotnych jak i prawnych zażywania oraz posiadania substancji psychoaktywnych- dopalaczy oraz narkotyków.

          

sierż.szt. Barbara Przekota/RL

  • Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"
    Nowe Miasto - Szkoda ciebie na takie patoklimaty
  • Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"
    Nowe Miasto - Szkoda ciebie na takie patoklimaty