Nowe Miasto - Dzień osób z niepełnosprawnością - KP Nowe Miasto - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Nowe Miasto

Nowe Miasto - Dzień osób z niepełnosprawnością

17 maja 2019 roku funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Nowe Miasto w ramach obchodzonego Dnia Osób z Niepełnosprawnością wzięły udział w spotkaniu w II Oddziale ZUS w Poznaniu na ulicy Starołęcka 31.

Z okazji obchodzonego Dnia Osób z Niepełnosprawnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu zorganizował spotkanie dla wyżej wymienionych wraz z ich opiekunami w Sali Obsługi Klientów. Tego dnia można było skorzystać z zaprezentowanych stoisk informacyjnych gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z porady ekspertów m.in:

PUP- w zakresie poradnictwa na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
ZUS- zasady przyznawania rent, orzecznictw lekarskich, rehabilitacji,
PFRON- wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
MOPR- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz będącymi klientami MOPR, realizacja zadań ustawowych oraz wynikających z programu Aktywny Samorząd a także z Ustawy o pomocy społecznej
NFZ- poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowanie do zaopatrzenia

Policjantki z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto w trakcie spotkania przestrzegały klientów ZUS-u o wszelkiego rodzaju oszustwach metodami na tzw „legendę” oraz apelowały o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do ich mieszkań.  Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i dobre serce tych ludzi. Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami są ludzie starsi jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny, pod pretekstem jakiejś nagłej życiowej potrzeby.

Przy okazji spotkania funkcjonariuszki ZPS KP Poznań Nowe Miasto propagowały aplikacje mobilną Moja Komenda zawierającą informację o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla mieszkańców a także dane kontaktowe ponad 8000 dzielnicowych oraz informowały o możliwościach korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprzez którą osoby zwłaszcza starsze i z niepełnosprawnością mogą wskazać miejsca gdzie dochodzi do naruszeń prawa bez wychodzenia z domu.

Barbara Przekota/MT